Kan jeg miste oppholdstillatelsen min?


I noen tilfeller kan du miste oppholdstillatelsen din.

Å miste en oppholdstillatelse betyr at UDI bestemmer at oppholdstillatelsen ikke skal gjelde lengre. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Det kan være ulike grunner til at du mister oppholdstillatelsen din, for eksempel hvis du: 

  • har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger 
  • har vært for lenge utenfor Norge
  • har fått en ny type oppholdstillatelse

Her finner du mer informasjon om tilbakekall av en oppholdstillatelse med beskyttelse (flykningstatus).