Kan jeg reise til andre land mens jeg bor i Norge?


  • Etter at du har fått oppholdskortet ditt, kan du reise ut og inn av Norge så lenge oppholdstillatelsen varer.
  • Du må ha med deg passet og oppholdskortet ditt når du skal reise. 
  • Du kan besøke andre Schengenland i opptil 90 dager.
  • Du må bo i Norge minst halvparten av tiden du har oppholdstillatelse. Hvis du har fått oppholdstillatelse for ett år, kan du ikke oppholde deg i utlandet i mer enn seks måneder til sammen i løpet av dette året. Hvis du har fått oppholdstillatelse for flere år, kan du ikke oppholde deg i utlandet i mer enn til sammen 182 dager i løpet av en periode på 365 dager. Hvis du gjør det kan du miste oppholdstillatelsen din og måtte søke om en ny oppholdstillatelse.
  • Hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse, kan du vanligvis ikke ha oppholdt deg utenfor Norge i mer enn til sammen syv måneder i løpet av de tre siste årene.