Må jeg sjekke opplysningene i visumet?


Ja, du burde sjekke opplysningene i visumet ditt:

Visumetikett_2020.jpg

I visumet står det:

  1. Om du kan besøke alle Schengenland eller bare noen, for eksempel bare Norge.
  2. Den tidligste datoen du kan reise inn i Norge eller andre Schengenland.
  3. Datoen du senest må forlate Norge eller andre Schengenland.
  4. Hvor mange dager du kan være i Norge eller andre Schengenland til sammen. Du kan kun være i Norge eller Schengen i det antall dager som visumet ditt er gyldig for. Husk at både dagen du reiser inn, og dagen du reiser ut, teller med.
  5. Passnummeret ditt.
  6. Hvor mange ganger du kan reise inn og ut av Schengenområdet (en gang, to ganger eller mange ganger).
  7. Navnet ditt.
  8. Bemerkninger. Bemerkninger er oppgitt i koder, i avsnittet under kan du se en oversikt over hva kodene betyr.

Det kan hende at du har fått visum som er gyldig færre dager eller færre innreiser enn det du søkte om. Hvis du mener at dette skyldes en feil eller en misforståelse, må du ta kontakt med ambassaden. Hvis du er uenig i avgjørelsen, kan du klage til ambassaden.

Bemerkninger på visumetiketten

Bemerkninger er opplysninger som står på området merket (8) på bildet ovenfor. Bemerkninger oppgis som koder og betyr følgende:

NO 1: Visumet er utstedt i henhold til Approved Destination Status for Kina (Avtale mellom kinesiske myndigheter og andre land som tillater organiserte gruppereiser).

NO 2: Unntatt fra kravet til reiseforsikring.

NO 3: Visumet er også gyldig for Færøyene.

NO 4: Visumet er også gyldig for Grønland.

NO 5: Visumet er også gyldig for Færøyene og Grønland.

NO 6: Søkeren har fått innvilget visum selv om reisedokumentet ikke er gyldig minst tre måneder etter siste gyldighetsdag i visumet, i henhold til utlendingsforskriften § 3-9 annet ledd.