Har fått svar Familieinnvandring


Når vi har behandlet saken din, vil du få beskjed om du har fått familieinnvandringstillatelse eller om du har fått avslag på søknaden din.