Kan jeg miste oppholdstillatelsen min?


I noen tilfeller kan du miste oppholdstillatelsen din.

Å miste en oppholdstillatelse betyr at UDI bestemmer at oppholdstillatelsen ikke skal gjelde lengre. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Det kan være ulike grunner til at du mister oppholdstillatelsen din, for eksempel hvis:

  • du har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger
  • grunnen til at du fikk opphold i Norge ikke gjelder lenger
  • har fått en ny type oppholdstillatelse

Her finner du mer informasjon om tilbakekall av en oppholdstillatelse.