Jeg har fått et brev som sier jeg er utvist fra Norge. Hvordan klager jeg?


Hvis du har fått vedtak om utvisning og et innreiseforbud til Norge, kan du levere en klage. Da vil UDI se på saken på nytt.