Kan jeg søke om å oppheve innreiseforbudet?


Etter at du har reist fra Norge, kan du søke om å få opphevet innreiseforbudet.

EU/EØS borgere kan vanligvis søke om oppheving av innreiseforbud etter ett år. Borgere av et land utenfor EU/EØS kan vanligvis søke etter to år.