Skal søke Oppheve et innreiseforbud for deg som er borger av et land utenfor EU/EØS


Hvis du har blitt utvist fra Norge, men likevel ønsker å reise hit, kan du søke om å få opphevet innreiseforbudet.
Informasjon

Hva vil det si å ha et innreiseforbud?

 • Hvis du har blitt utvist fra Norge, har du fått et innreiseforbud, for ett år, to år, fem år eller for alltid.
 • Hvis dette gjelder deg, har du enten blitt transportert ut av Norge av politiet eller fått et brev fra UDI der det står at du har fått et innreiseforbud.
 • Du kan ikke komme tilbake til Norge før innreiseforbudet ditt har gått ut.
 • Hvis du likevel ønsker å komme tilbake til Norge før innreiseforbudet ditt har gått ut, må du søke om det. 
 • UDI kan oppheve innreiseforbudet ditt eller gi deg mulighet til et kortvarig besøk til Norge. Vi vil vurdere begrunnelsen din og behovet du har for å reise til Norge opp mot årsaken til at du ble utvist. 

Krav for å få opphevet innreiseforbudet

 • Det må være nye forhold i saken din.
 • Du må ha en spesiell grunn til å ønske å reise til Norge, for eksempel fordi du skal vitne i en rettssak, delta i en begravelse eller besøke alvorlig syke familiemedlemmer. 

Når kan du søke?

Det må vanligvis være minst to år siden du forlot Norge.

Hvordan søker du om å få innreiseforbudet opphevet?

Du søker om å få opphevet innreiseforbudet ditt samtidig som du søker om besøksvisum eller oppholdstillatelse. Dette gjør du ved en norsk ambassade eller konsulat i et land der du har lovlig opphold.  Hos UDI vil de to søknadene bli behandlet hver for seg, i ulike avdelinger. 

Du må levere:

 • utfylt søknadsskjema for opphevelse av innreiseforbud, pdf, 1 MB
 • pass eller annen dokumentasjon på identitet og kopi av alle sidene i passet ditt
 • dokumentasjon på dato for utreise fra Norge, for eksempel stempel i pass eller billetter, som viser når du reiste ut av Norge.
 • dokumentasjon som viser grunnene til at du vil reise til Norge, for eksempel legeattest eller innkallelse til en rettssak
 • ny datert vandelsattest fra landet der du bor nå, hvis du er utvist fra Norge på grunn av straffbare handlinger.

Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk. Hvis du skal levere inn dokumenter på andre språk, må du også legge ved en oversettelse som er gjort av autorisert oversetter.

NB! Hvis UDI har gitt deg et innreiseforbud til hele Schengen, og du nå skal besøke eller flytte til et annet Schengenland, må du ta kontakt med myndighetene i landet du ønsker å besøke for å søke om å reise dit. Du trenger ikke ta kontakt med UDI.

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente på svar i utvisningssaker og søknader om oppheving av innreiseforbud. 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?