Jeg har fått brev om at UDI vurderer om jeg skal bli utvist. Hva betyr dette?


UDI vurderer om du skal bli utvist fra Norge hvis du har

  • fått en dom eller et forelegg
  • gitt uriktige opplysninger til myndighetene
  • blitt pågrepet av politiet uten oppholdstillatelse

Politiet eller UDI sender deg et brev der det står at vi vurderer om du skal bli utvist. Du får informasjon om hvorfor vi vurderer å utvise deg, og om hvilke rettigheter du har til advokat og tolk.

Hvis du mener at informasjonen i brevet er feil, eller du har informasjon som du mener at vi trenger for å behandle saken din, må du sende det til UDI innen fristen som står i brevet. Du kan også forklare hvorfor du mener at en utvisning vil være for alvorlig eller inngripende i livet ditt sett opp mot lovbruddet.

Vi vurderer saken din og bestemmer om du skal utvises eller ikke. Du får et brev fra UDI der det står om du er utvist og har fått et innreiseforbud, hvor lenge innreiseforbudet varer og hvordan du kan klage.