Avslag på permanent oppholdstillatelse og midlertidig oppholdstillatelse, og vedtak om å forlate Norge


I vedtaket står det hvorfor søknaden din er avslått, og hvorfor du må forlate Norge.

Du har rett til å klage på vedtaket

 • Klagefristen er vanligvis tre uker etter at du fikk vedtaket.
 • Klagen skal som hovedregel være skriftlig og underskrevet, og inneholde en begrunnelse for hvorfor du klager.
 • Du kan levere klagen til politiet eller UDI.
 • Hvis UDI ikke støtter klagen din, blir den sendt videre til Utlendingsnemnda, som behandler den på nytt.
 • Det er tilstrekkelig at du har sendt klagen før fristen går ut. Hvis du klager så sent at det kan være uklart om du har klaget innen fristen, bør du oppgi datoen for når du mottok vedtaket og hvorfor du ikke mottok det i tide.

 Du kan i visse tilfeller få bli i Norge mens vi behandler klagen din

 • Hvis du har søkt om permanent oppholdstillatelse før den tidligere oppholdstillatelsen din gikk ut, og du klager innen fristen, har du rett til å bli i Norge mens vi behandler klagen din («utsatt iverksettelse av vedtaket»).
 • Hvis du har søkt om permanent oppholdstillatelse etter at den tidligere tillatelsen din gikk ut, må du klage på vedtaket innen fristen, og samtidig be om å få bli i Norge mens vi behandler klagen din («utsatt iverksettelse av vedtaket»). UDI vil da avgjøre om du får bli i Norge mens vi behandler klagen din.

Hva skjer nå?

 • Med mindre du klager på vedtaket, må du som hovedregel forlate Norge innen fristen som står i vedtaket ditt. Hvis du har en gyldig tillatelse i et annet Schengen-land, har du rett til å reise dit. Hvis du ikke har det, må du forlate hele Schengen-området.
 • Du kan søke politidistriktet der du bor om å få forlenget fristen for å reise ut av Norge.
 • Du må møte opp hos politiet med gyldig billett og reisedokument, slik at de får kontrollert at du reiser ut av landet.
 • Du må betale utgiftene ved hjemreisen selv. Dette inkluderer også eventuelle utgifter staten får i forbindelse med utreisen fra Norge. For å betale slike utgifter, må du kontakte politidistriktet som førte deg ut av Norge. Hvis du ikke gjør opp slik gjeld, vil du kunne bli bortvist hvis du senere prøver å reise inn til Norge. Det kan også føre til at du får avslag hvis du senere søker om visum eller oppholdstillatelse.
 • Du kan søke om hjelp til hjemreisen din gjennom Internasjonal Organisasjon for Migrasjon (IOM, eksternt nettsted), hvis det er spesielle forhold som gjør at du trenger hjelp til å reise hjem. Hvis du søker om assistert frivillig retur før utreisefristen, kan du oppholde deg i Norge frem til søknaden din er behandlet.
 • Hvis du ikke reiser ut innen fristen, vil du få et utvisningsvedtak. Hvis du ikke har en oppholdstillatelse eller annet grunnlag for å oppholde deg i et annet Schengen-land, vil innreiseforbudet gjelde hele Schengen-området.
 • Hvis du ikke reiser ut innen fristen, eller politiet har grunn til å tro at du ikke vil reise ut, kan de gi deg meldeplikt, beslaglegge passet ditt eller andre reisedokumenter eller pågripe og fengsle deg.