Har fått ja på søknad om å beholde den permanente oppholdstillatelsen når du skal bo i utlandet


Hvis du har fått innvilget en søknad om å oppholde deg utenfor Norge i mer enn to år uten å miste den permanente oppholdstillatelsen din, vil det stå i vedtaket hvorfor du har fått innvilget søknaden og hvor lenge du kan oppholde deg i utlandet.

Ting du må gjøre nå

  • Hvis du er i Norge, og er statsborger av et land utenfor EU/EØS, må du bestille et nytt oppholdskort. På oppholdskortet vil det stå at du har «tillatelse til å oppholde deg utenfor Norge uten bortfall».
  • Hvis du er i utlandet når det gamle oppholdskortet ditt går ut, og du trenger et visum for å reise inn i Norge igjen, må du kontakte en norsk ambassade eller konsulat for å få et innreisevisum. 
  • Meld fra til Skatteetaten/Folkeregisteret hvis du flytter inn eller ut av Norge.

Fant du det du lette etter?