Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din


Å miste en oppholdstillatelse betyr at UDI bestemmer at oppholdstillatelsen ikke skal gjelde lengre. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Det kan være ulike grunner til at du mister oppholdstillatelsen din, for eksempel hvis du:

  • har oppholdt deg utenfor Norge sammenhengende i mer enn to år eller totalt mer enn to år i løpet av en fireårsperiode (hvis du ønsker å oppholde deg i utlandet i mer enn to år, må du søke om dette)
  • har gitt uriktige opplysninger i saken din

Her finner du mer informasjon om tilbakekall av en permanent oppholdstillatelse.