Husk å melde flytting


Meld fra til Skatteetaten/Folkeregisteret hvis du flytter, enten til en annen adresse i Norge eller inn/ut av Norge.