Slik skaffer du oppholdskort hvis du søkte før 16. april 2021


Hva er et oppholdskort?

Oppholdskortet er en bekreftelse på at du har fått permanent oppholdstillatelse i Norge. I tillegg viser kortet at du har rett til å reise fritt i Schengenområdet. Oppholdskortet er ikke et identitetsbevis, og du må fortsatt ha med deg passet ditt på reise.

Hvis du er EU/EØS-borger skal du ikke ha oppholdskort. 

Slik skaffer du deg oppholdskortet 

Hvis du er under 18 år, må du møte hos politiet sammen med foreldre/verge.

Hva skjer når du møter hos politiet?

Hos politiet avgir du fingeravtrykk og blir fotografert, og politiet bestiller oppholdskort til deg. 

Hvor lang tid tar det før du får kortet?

Det vil ta minst 20 arbeidsdager fra du var hos politiet til du får kortet sendt til deg i posten. Sjekk at du står registrert med korrekt postadresse og at du har navnet ditt på postkassa, hvis ikke vil ikke kortet komme fram til deg. Hvis kortet kommer bort i posten, vil det ta minst ti arbeidsdager til før du kan få et nytt.

Hvis du planlegger reiser til utlandet, bør du derfor passe på at du har god tid mellom oppmøtet hos politiet og den planlagte avreisedatoen.

Husk å fornye oppholdskortet ditt

Oppholdskortet vil være gyldig i to år.  Husk å bestille et nytt oppholdskort før det gamle går ut på dato.