Borgere av land utenfor EU/EØS må skaffe seg et oppholdskort


Mens EU/EØS-borgere får varig oppholdsbevis, vil familiemedlemmer som ikke selv er fra EU/EØS-området få varig oppholdskort. Varig oppholdskort er en bekreftelse på at du har fått permanent rett til å bo og arbeide i Norge. Med varig oppholdsrett blir du også fritatt for en eventuell visumplikt til Norge.

Slik skaffer du deg oppholdskortet 

For å skaffe deg oppholdskort må du møte opp hos politiet der du bor. Du må bestille time på forhånd. I de fleste politidistrikt må du logge inn og bestille timen på Mine søknader. 

Du kan ikke ringe UDI for å bestille time.

Hvis du er under 18 år, må du møte hos politiet sammen med foresatte/verge.

Bestilling av time

Hvis du fylte ut og sendte søknaden din elektronisk og bestilte time for oppmøte elektronisk, kan du nå logge deg inn for å bestille ny time.

Hva skjer når du møter hos politiet?

Hos politiet avgir du fingeravtrykk og blir fotografert, og politiet bestiller oppholdskort til deg. 

Hvor lang tid tar det før du får kortet?

Det vil ta minst 20 arbeidsdager fra du var hos politiet til du får kortet sendt til deg i posten. Sjekk at du står registrert med korrekt postadresse og at du har navnet ditt på postkassa, hvis ikke vil ikke kortet komme fram til deg. Hvis kortet kommer bort i posten, vil det ta minst ti arbeidsdager til før du kan få et nytt.

Hvis du planlegger reiser til utlandet, bør du derfor passe på at du har god tid mellom oppmøtet hos politiet og den planlagte avreisedatoen.

Husk å fornye oppholdskortet ditt

Et varig oppholdskort er gyldig i 10 år. Du trenger ikke å søke om å fornye et varig oppholdskort, men i god tid før oppholdskortet går ut, må du bestille et nytt oppholdskort.