Har fått ja på søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold)


Du vil få et bibeholdsvedtak i posten.  

Du må legge frem bibeholdsvedtaket når du søker om pass, så ta godt vare på dette dokumentet.

Du kan søke om norsk pass

Du søker om norsk pass hos politiet (eksternt nettsted) eller på en norsk ambassade.