Kan eg miste opphaldsløyvet ditt?


I nokre tilfelle kan du miste opphaldsløyvet ditt.

Å miste en oppholdstillatelse betyr at UDI bestemmer at oppholdstillatelsen ikke skal gjelde lengre. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Det kan vere ulike grunnar til at du mistar opphaldsløyvet ditt, for eksempel viss du:

  • ikkje studerer
  • bor utanfor Noreg meir enn seks månader til saman i løpet av eit år
  • jobbar meir enn det du har lov til

Her finn du meir informasjon om tilbakekall av eit opphaldsløyve..