Kan eg reise til andre land medan eg er i Noreg?


Du kan reise ut og inn av Noreg så lenge løyvet varer, men du må bu i Noreg minst seks månader til saman i løpet av eit år.