Du får forhåndsvarsel om tilbakekall


Hvis UDI mener at du skal miste oppholdstillatelsen din får du et forhåndsvarsel fra UDI der vi ber deg om å forklare ditt syn på saken. Du kan få hjelp av en advokat til å skrive svaret og utgiftene til advokat blir dekket.