Du får et vedtak fra UDI


Hvis UDI bestemmer at du skal miste oppholdstillatelsen din, får du et vedtak fra UDI. I vedtaket står det hvorfor UDI kaller tilbake oppholdstillatelsen din.