Du har rett til hjelp fra advokat


Hvis du får et forhåndsvarsel eller vedtak om tilbakekall, har du rett til å få utgiftene til advokat dekket. Du må kontakte advokat selv. Se eksempel på hvordan her (eksternt nettsted).