Du kan bli kalt inn til intervju hos politiet


Hvis vi trenger mer informasjon i saken din kan politiet eller UDI kalle deg inn til et intervju.