Du kan få ny tillatelse


UDI vurderer om du kan få en ny tillatelse, for eksempel dersom:

  • du har en særlig tilknytning til Norge
  • det er sterke menneskelige hensyn i din sak, eller
  • om du er vernet mot retur til hjemlandet ditt