Du har gitt uriktige opplysninger i saken din


Hvis du har gitt uriktige opplysninger i saken din kan UDI bestemme at du skal miste oppholdstillatelsen din. Opplysningene må ha vært viktige for saken din for at UDI skal ha lov til å bestemme at du skal miste tillatelsen din.

UDI kan også bestemme at du skal miste oppholdstillatelsen din hvis du har latt være å gi oss opplysninger som var viktige for saken din.