Du har brutt vilkårene for tillatelsen din


UDI kan bestemme at du skal miste oppholdstillatelsen din hvis du har brutt vilkårene for tillatelsen din. Det står i vedtaket ditt hva som er vilkårene for tillatelsen din.