Du har vært for lenge utenfor Norge


UDI kan bestemme at du skal miste oppholdstillatelsen din hvis du har vært for lenge utenfor Norge. Det står som hovedregel i vedtaket ditt hvor lenge du kan være ute av Norge.