Du har vært for lenge utenfor Norge


UDI kan bestemme at du skal miste oppholdstillatelsen din hvis du har vært ute av Norge sammenhengende i mer enn to år. Dette kalles «bortfall».