Du fikk statsborgerskap på feil grunnlag


Hvis du i søknaden din har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller bevisst holdt tilbake informasjon som hadde stor betydning for at søknaden din ble innvilget, kan du miste det norske statsborgerskapet.

Barns statsborgerskap tilbakekalles som hovedregel ikke
Barns statsborgerskap skal som hovedregel ikke kunne tilbakekalles på grunn av feil begått av foreldre eller besteforeldre. Dette skal også gjelde personer som har blitt myndige, men som var under 18 år da de søkte om eller fikk norsk statsborgerskap. I noen få unntak kan barns statsborgerskap tilbakekalles hvis barnet ikke har en sterk tilknytning til Norge.

Hvis barnets statsborgerskap ikke tilbakekalles og barnet står registrert med feil identitet, kan UDI endre til barnets korrekte identitet.