Hva betyr det?


Et vedtak om tilbakekall betyr at UDI bestemmer at et statsborgerskap ikke skal gjelde lenger. Det kan bety at den som mister statsborgerskapet ikke kan fortsette å bo i Norge, enten for en begrenset periode eller for resten av livet. Men for mange betyr det at man får en ny oppholdstillatelse og at oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.