Informasjonen du har gitt stemmer ikke


Når UDI vurderer om du skal miste statsborgerskapet du har, vurderer vi alltid om du kan få en annen type oppholdstillatelse.

Tilbakekall av statsborgerskap starter ofte med at UDI får opplysninger fra andre myndigheter, som for eksempel Nav og politiet, som kan tyde på at noen har fått opphold på feil grunnlag.

Noen ganger får UDI ny informasjon som gjør at det er nødvendig å se nærmere på saken din. Det kan for eksempel være en søknad om familieinnvandring som inneholder annen informasjon enn hva du selv opprinnelig har gitt, eller så kan en asylsøknad fra et annet familiemedlem inneholde motstridende opplysninger.

Tilbakekall kan eksempelvis skje dersom det viser seg at du med vilje har gitt oss informasjon som ikke stemmer.

UDI mottar også tips fra privatpersoner, og vi er klar over at dette kan være misforståelser, eller komme fra personer med hevnmotiver. Mange av disse tipsene fører derfor ikke til noe mer hos UDI.