_Ventetid


Det er omtrent 900 saker som har vært stoppet siden 6. februar 2017, og vi vil bruke omtrent 3 år på å behandle disse sakene.

Saker som har vært satt på vent og berører barn skal prioriteres. Tilbakekallssaker som har vært lengst til behandling i UDI og saker som har åpne avhengighetssaker skal også prioriteres. Avhengighetssaker betyr tilhørende åpne søknader fra familiemedlemmer til hovedpersonen som har en sak om tilbakekall av statsborgerskap til behandling. Det kan for eksempel være søknader om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

Vi kan dessverre ikke si konkret når saken din vil være ferdig behandlet.