Hva kan jeg bruke utlendingspasset mitt til


  • Med utlendingspasset ditt kan du vanligvis reise til alle land, unntatt hjemlandet ditt. Hvis du ønsker å reise til hjemlandet ditt, må du i stedet søke om et utlendingspass for enkeltreise, som også kan være gyldig for hjemlandet ditt. 
  • Du må alltid sjekke om du trenger visum til det landet du skal besøke, og om landet godtar utlendingspasset ditt. Du kan spørre på landets ambassade om du trenger visum hvis du har et “Norwegian immigrant’s passport”.