Hvordan får jeg reisedokumentet mitt hvis jeg søkte 16. april 2021 eller senere?


Noen kan få reisedokument uten å møte opp hos politiet på nytt. Hvis dette gjelder deg, vil politiet sende reisedokumentet til deg i posten, og du skal ikke bestille time. Les under om hvem som må møte opp hos politiet for å få reisedokument. 

Jeg har søkt om beskyttelse (asyl) for første gang og har fått oppholdstillatelse og reisedokument

Hvis du har søkt om beskyttelse for første gang hos politiet, vil politiet innkalle deg til time. Du må møte opp hos politiet, men du trenger ikke å bestille time selv. 

Jeg har søkt om å fornye reisedokumentet mitt, eller jeg har søkt om avledet flyktningstatus

Du må bestille time hvis du har et norsk utlendingspass eller reisebevis for flyktninger som er utgått på dato, og som du ikke allerede har gitt til politiet. 

Du skal ikke bestille time hvis du leverte inn det gamle reisedokumentet ditt til politiet da du søkte. Du skal heller ikke bestille time hvis du har søkt om avledet flyktningstatus og får reisedokument for første gang. Politiet vil sende reisedokumentet til deg i posten.  

Hos politiet må du ta bilde og avgi fingeravtrykk. 

Hva må du passe på for å motta reisedokumentet i posten? 

  • Registrer deg som ny postmottaker i Norge hos Posten (eksternt nettsted), dersom du ikke allerede har gjort det. 
  • Sjekk at du står registrert med korrekt postadresse hos Posten (eksternt nettsted) dersom du allerede er registrert som postmottaker. Siden krever innlogging med BankID eller MinID. 
  • Kontroller at du har navnet ditt på postkassa, hvis ikke vil ikke reisedokumentet komme fram til deg.
  • Hvis reisedokumentet kommer bort i posten, må du sende en tapsmelding til politiet. Hvis reisedokumentet ditt er blitt stjålet, må du anmelde det til politiet.  Mister du reisedokumentet ditt, får du ikke automatisk et nytt. Du må da søke om å fornye reisedokumentet.
  • Du bør ikke bestille reiser til utlandet før du har fått det nye reisedokumentet. 

Hvordan bestille time? 

Bestilling av time på Mine søknader 

Hvis du fylte inn og sendte søknaden elektronisk, kan du nå logge deg inn for å bestille timen. 

Bestilling av time på telefon 

Hvis du ikke fylte ut elektronisk søknadsskjema da du søkte om reisedokument, må du i stedet ringe ditt lokale politidistrikt for å bestille time. Du kan ikke ringe UDI for å bestille time.