Korleis sender eg inn ny dokumentasjon?


 
Det kan hende at du får ny dokumentasjon som kan ha noko å seie for søknaden du allereie har sendt til oss.

Her finn du informasjon om korleis du kan ettersende dokument til UDI.