Kan eg reise inn i Noreg før eg har fått svar på søknaden?


Dei fleste må søkje via ein ambassade og vente på svar i heimlandet.

Du kan berre levere søknaden i Noreg, eller reise til Noreg før du har fått svar på søknaden din, viss du har kompetanse som faglært og lovleg opphald.

Du kan flytte inn hos vertsfamilien din før du har fått innvilga au pair-løyve, men du kan ikkje byrje å utføre au pair-oppgåvene dine før UDI har innvilga deg opphaldsløyve.