Kan jeg reise inn i Norge før jeg har fått svar på søknaden?


De fleste må søke via en ambassade og vente på svar i hjemlandet.

Du kan bare levere søknaden i Norge, eller reise til Norge før du har fått svar på søknaden din, hvis du har kompetanse som faglært og lovlig opphold.

Du kan flytte inn hos vertsfamilien din før du har fått innvilget au pair-tillatelse, men du kan ikke begynne å utføre au pair-oppgavene dine før UDI har innvilget deg oppholdstillatelse.