Faglærte som kan levere søknaden sin om oppholdstillatelse i Norge


Hvis du kan dokumentere at du har kompetanse som faglært, kan du levere søknaden din om oppholdstillatelse hos politiet i Norge.  Du må ha lovlig opphold, og kan ikke vente på svar på asylsøknaden din eller fått avslag på asylsøknaden.

Søknaden kan være om oppholdstilatelse for arbeid, studier, au pair eller familieinnvandring.

Du må fylle tre krav for å kunne levere søknaden til politiet i Norge, istedenfor på en ambassade:

  • du kan dokumentere at du har kompetanse som faglært
  • du har lovlig opphold i Norge. Dette betyr at du enten 
  • du venter ikke på svar på asylsøknaden din og du har ikke fått avslag på asylsøknaden