Kan jeg få dekket utgiftene jeg har til medisin eller behandling?


Hvis du har utgifter til medisin eller medisinsk behandling som er nødvendig for livet og helsen din, kan du søke om å få dekket disse utgiftene av UDI. UDI vil vurdere om du kan få dekket utgiftene eller ikke.

Hvilke utgifter du får dekket er avhengig av om du har en asylsøknad til behandling, om du har avslag på søknaden din eller du har fått oppholdstillatelse. Hvis du har fått endelig avslag på søknaden din, må det være et akutt behov for behandling.

Mottaket kan hjelpe deg med å utforme søknaden, og vil gi deg mer informasjon om dette.