Kan jeg få pengestøtte selv om jeg ikke bor i et mottak?


Alle som søker om asyl i Norge har rett til å få bo i et asylmottak. 

Du må bo på mottak for å ha rett til pengestøtte, gratis tolk, norskopplæring og annen hjelp på mottaket.