Flytte fra mottak til privat adresse


Flytte fra mottaket til en privat adresse?

Hvis du har arbeid og bolig og kan forsørge deg selv, kan du flytte ut av mottaket. Det samme gjelder hvis du har familie eller andre i Norge som er villige til å forsørge deg og gi deg et sted å bo. 

Hvis du flytter fra mottaket, mister du retten til pengestøtte fra norske myndigheter. Du må bo på mottak for å ha rett til pengestøtte, gratis tolk og norskopplæring.

Meld fra om hvor du flytter

Husk å melde fra om hvor du flytter til politiet der du bor, til UDI og til mottaket. Det er viktig at vi vet adressen din, slik at vi kan gi deg beskjed om saken din.