Flytte fra mottak til privat adresse


Kan jeg bo privat?

Hvis du har arbeid og bolig og kan forsørge deg selv, kan du flytte ut av mottaket. Det samme gjelder hvis du har familie eller andre i Norge som er villige til å forsørge deg og gi deg et sted å bo. 

Hvis du flytter fra mottaket, mister du retten til pengestøtte fra norske myndigheter. Du må bo på mottak for å ha rett til pengestøtte, gratis tolk og norskopplæring.

Jeg skal bo privat etter at jeg har registrert meg på nasjonalt ankomstsenter

Hvis du skal flytte til en privat adresse etter at du har registrert deg på nasjonalt ankomstsenter, skal du gi beskjed til dem som jobber på ankomstsenteret om den nye adressen du flytter til. Det må du gjøre før du flytter. Vi må vite hvor du er når vi skal sende ut vedtak om beskyttelse og annen viktig informasjon. Hvis ikke vi vet hvor du er, behandler vi ikke søknaden din om beskyttelse. Det er også viktig å melde fra til politiet i den kommunen du flytter til.

Jeg skal flytte fra et asylmottak til en privat adresse

Hvis du bor på et asylmottak eller en akuttinnkvartering og skal flytte til en privat adresse, må du melde fra om den nye adressen din til politiet der du bor, til UDI og til mottaket. UDI må vite hvor du er når vi skal sende ut vedtak om beskyttelse og annen viktig informasjon. Hvis ikke vi vet hvor du er, behandler vi ikke søknaden din om beskyttelse.

Hvis du bor privat kan du søke om midlertidig alternativ mottaksplass.

Meld fra om hvor du flytter

Husk å melde fra om hvor du flytter til politiet der du bor, til UDI og til mottaket. Det er viktig at vi vet adressen din, slik at vi kan gi deg beskjed om saken din.