Flytte mellom mottak


Jeg bor allerede i et mottak

Hvis du allerede bor i et mottak og ønsker å flytte, er det regionkontoret ditt som behandler søknaden din om å flytte til et annet mottak. Du kan spørre de som jobber på mottaket om hvordan du kan søke. Ikke alle som søker om å flytte, får innvilget søknaden sin.

UDI krever at du har sterke grunner for å flytte, for eksempel at du

  • har nær familie i eller i nærheten av det mottaket du ønsker å flytte til
  • trenger medisinsk behandling som krever flytting
  • har tilbud om jobb eller utdanning som krever flytting
  • er nasjonalt og språklig isolert på det mottaket som du søker flytting fra

Du må selv dokumentere behovet du har for å flytte. Det er også viktig at du vet at selv om du kan dokumentere behovet ditt, er det ikke sikkert at du får flytte til det mottaket du ønsker. Det er ikke sikkert det mottaket har en ledig plass til deg, eller det er andre grunner til at det ikke lar seg gjøre. 

Skjema for flytting mellom mottak

Jeg ønsker å flytte tilbake til mottak

Hvis du bor utenfor mottakssystemet nå og vil flytte tilbake til et mottak, er det ikke sikkert at du kan flytte tilbake til det samme mottaket som du bodde på tidligere. Hvis du ikke får plass i mottaket du bodde på tidligere, vil du få tilbud om plass i et annet mottak.

Meld fra om hvor du flytter

Husk å melde fra om hvor du flytter, til politiet der du bor, til UDI og til mottaket. Det er viktig at vi vet adressen din, slik at vi kan gi deg beskjed om saken din.