Flytte mellom mottak


Du bor allerede i et mottak

UDI kan for tiden ikke innvilge søknader om flytting til andre mottak enn det du bor på nå. Det er mange nye asylsøkere som kommer til Norge, i tillegg til at mange asylmottak er fulle.

Meld fra om hvor du flytter

Husk å melde fra om hvor du flytter, til politiet der du bor, til UDI og til mottaket. Det er viktig at vi vet adressen din, slik at vi kan gi deg beskjed om saken din.