Kan barna mine gå i barnehage når vi bor i mottak?


Hvis barnet ditt er fire eller fem år gammelt, kan han eller hun få plass i barnehage. Mottaket kan hjelpe deg med å søke om plass.

Hvis barnet ditt er to eller tre år gammelt kan han eller hun få plass i barnehage fra og med august det året barnet fyller to år, hvis kommunen tilbyr gratis kjernetid.

Det er også mulig å få plass i barnehage dersom barnet er yngre enn to år hvis det er helt spesielle forhold som tilsier det, som for eksempel helsemessige og sosiale årsaker. Da må du snakke med de som jobber på mottaket.

Du kan også spørre de som jobber i mottaket om generelle spørsmål om barnehage og barnehageplass.