Kan jeg gå på skole når jeg bor i mottak?


Hvis du er mellom 6 og 15 år har du rett og plikt til å gå i grunnskolen i Norge.

Ungdom som er over opplæringspliktig alder, men under 18 år, og søker oppholdstillatelse fra Norge, har rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

Voksne har rett til 175 timer norskopplæring.

Hvis du har spørsmål om dette, må du kontakte de som jobber på mottaket eller skolen eller kommunen der du bor.