Hva betyr det å få en arbeidstillatelse?


  • For at du skal ha lov til å arbeide, må UDI ha gitt deg en midlertidig arbeidstillatelse.
  • Hvis du arbeider uten at du har fått lov til det av UDI, bryter du norsk lov. Det kan få konsekvenser for søknaden din om beskyttelse hvis du arbeider uten midlertidig arbeidstillatelse.
  • Hvis du får en midlertidig arbeidstillatelse, betyr det at du kan arbeide. Du må finne arbeidet selv.