Hva skjer med søknaden min mens jeg venter?


  1. Etter at du har levert alle søknadsdokumentene til ambassaden, vil ambassaden i løpet av 15 dager vurdere om du kan få visum.
  2. Hvis ambassaden er i tvil om du kan få visum, sender de saken din til UDI.
  3. Så snart turen har kommet til saken din, vil UDI vurdere søknaden og vanligvis fatte et vedtak innen 45 dager etter at du leverte søknaden til VFS-søknadssenteret, ambassaden eller konsulatet.
  4. Når søknaden er behandlet, vil du få beskjed fra ambassaden. Hvis du har gitt noen fullmakt i saken din, er det denne personen som får beskjed og som må informere deg.