Hvem kan få innreisevisum (D-visum) før de har fått svar på søknaden?


Personer som trenger visum for å besøke Norge kan i noen tilfeller få et innreisevisum, slik at de kan reise til  Norge før de søker, eller mens de venter på svar.

Du kan søke om et slikt visum hvis du tilhører en av disse gruppene:

  • ektefelle til norsk borger som bor i Norge eller som skal bosette seg her, og deres felles barn 
  • ektefelle til nordisk borger som har bodd i Norge de siste tre årene, og deres felles barn   
  • ektefelle til utenlandsk borger som har permanent oppholdstillatelse (bosettingstillatelse), og deres felles barn 
  • ektefelle til utenlandsk borger som har oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge , og deres felles barn 
  • ektefelle til utenlandsk borger som har individuell tillatelse til å arbeide i gruppe, og deres felles barn 

Krav for å få et innreisevisum

For å få et slikt visum må det være sannsynlig at du vil få ja på søknaden din om familieinnvandring. Det betyr blant annet at du må fylle alle kravene til en familieinnvandringstillatelse, og ha levert inn alle dokumentene på sjekklisten. 

Vær oppmerksom på at du ikke kan søke om slikt innreisevisum (D-visum) fra land hvor et annet lands ambassade representerer Norge i utlendingssaker.

Slik søker du om innreisevisum

  1. Lever søknad om besøksvisum, men skriv i søknaden at du ønsker innreisevisum (D-visum).
  2. Hvis du ikke allerede har levert søknaden din om familieinnvandring, må du nå levere alle dokumentene på den relevante sjekklisten for familieinnvandring. I tillegg må du legge ved referansepersonens tre siste lønnslipper og siste skatteoppgjør.
  3. Det er ambassaden som behandler søknaden din om innreisevisum. Hvis du får avslag, kan du levere en skriftlig klage til ambassaden. Ambassaden vil vurdere søknaden din på nytt. Dersom de ikke vil innvilge den, vil ambassaden sende saken til UDI. UDI vil behandle søknaden på nytt, og enten avslå eller innvilge den.