Kan jeg begynne å arbeide før jeg har fått svar på søknaden min?


I en del tilfeller betyr det noe for retten til å arbeide om du leverte søknaden din minst én måned før utløp av den forrige oppholdstillatelsen din. Merk at søknaden er ikke regnet som levert før du har møtt opp til en time hos politiet for å levere vedleggene til søknaden.

Hvis du registrerte søknaden på nett og betalte gebyret minst en måned før utløpet av tillatelsen din, og det er lange ventetider for å få time hos politiet slik at du ikke fikk time før senere, har du likevel rett til å arbeide mens vi behandler søknaden din.  Du får normalt rett til å arbeide på samme vilkår som den tidligere tillatelsen din hvis du registrerer søknaden om fornyelse (eller om tillatelse på nytt grunnlag) og betaler gebyr senest syv kalenderdager før tillatelsen går ut. 

Jeg har søkt oppholdstillatelse i Norge for første gang

 • Jeg har søkt om oppholdstillatelse for første gang.
  Du kan ikke begynne å arbeide før du har fått oppholdstillatelse. Du kan heller ikke drive fjernarbeid. Hvis du arbeider uten at du har lov til det, kan du bli utvist.  

 • Kan jeg få midlertidig arbeidstillatelse mens jeg venter på at søknaden min skal behandles? 
  Nei, det kan du som regel ikke. UDI kan bare gi midlertidig arbeidstillatelse under søknadsbehandlingen når det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget, og det vil ofte være vanskelig å vite om en søknad om familieinnvandring kan innvilges før saken er ferdig behandlet.  

 • Kan jeg delta i frivillig arbeid? 
  Du trenger ikke arbeidstillatelse for å delta i frivillig arbeid. Regelen for hva vi regner som frivillig arbeid er streng.

  Krav til arbeidet for at det skal være det vi kaller frivillig arbeid: 
  • Det må være arbeid du har valgt selv at du vil gjøre.
  • Det må være arbeid du ikke får lønn eller annen kompensasjon for.
  • Det må være arbeid som er organisert av en humanitær, ideell eller religiøs organisasjon, eller for eksempel en frivillighetssentral, et idrettslag eller lignende organisasjoner.
  • Oppgavene du gjør må være oppgaver ingen vanligvis får betalt for å gjøre.
  • Du kan ikke arbeide frivillig mer enn 30 timer i uken.

Jeg har søkt om fornyelse av en oppholdstillatelse

 • Jeg har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen min minst en måned før utløpet av forrige tillatelse.
  Ja, du kan arbeide.  

 • Jeg har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen min senere enn en måned før utløpet av forrige tillatelse.
  Nei, du har ikke automatisk rett til å arbeide. Du kan heller ikke drive fjernarbeid. Du må kontakte UDI for å be lov til å ta arbeid. 

Jeg har en oppholdstillatelse fra før og har søkt om en annen type oppholdstillatelse

 • Jeg har søkt om tillatelse på et nytt grunnlag minst en måned før utløpet av forrige tillatelse.
  Ja, du kan arbeide. Hvis du hadde en begrenset rett til arbeid så viderefører du rett til å arbeide med samme begrensinger. Du kan ikke arbeide mer enn det som du hadde lov til under din forrige tillatelse. 
  • Tillatelse som student: som regel 20 timer i uka, inkludert fjernarbeid, og heltid i de ordinære feriene, men se vedtaket du fikk som student
  • Arbeidsferie for canadiske borgere: Oppholdstillatelsen gir generell adgang til å ta arbeid, men se vedtaket du fikk.
  • Arbeidsferie: Kan ikke arbeide mer enn 6 måneder hos samme arbeidsgiver.
  • Au pair: Du kan ikke arbeide. Au pair er kulturutveksling hvor du mottar lommepenger, kost og losji, og ikke lønn. 

 • Jeg har søkt om tillatelse på et nytt grunnlag senere enn en måned før utløpet av forrige tillatelse.
  Nei, du har ikke automatisk rett til å arbeide. Du kan heller ikke drive fjernarbeid. Du må kontakte UDI for å be lov til å ta arbeid.