Kan jeg få helsehjelp mens jeg venter på svar på en søknad om oppholdstillatelse?


UDI kan ikke svare på hvilke rettigheter til helsehjelp du har. Du kan lese om dette på Helsenorge sine nettsider (eksternt nettsted).

Alle som oppholder seg i Norge har rett til øyeblikkelig hjelp (eksternt nettsted), og alle som oppholder seg i Norge får gratis helsehjelp hvis de er smittet av koronavirus (eksternt nettsted).

Hvis du har en fornybar oppholdstillatelse i Norge og søker om fornyelse minst en måned før tillatelsen din utløper, beholder du de samme rettighetene i ventetiden som du hadde tidligere.