Kan jeg reise inn og ut av Norge med besøksvisum?


Kan du få besøksvisum selv om du har søkt om familieinnvandring?

Du kan søke om et besøksvisum til Norge, men det er stor sannsynlighet for at søknaden din blir avslått.

Når ambassaden behandler søknaden din, vurderer de om det er sannsynlig at du reiser tilbake til hjemlandet ditt eller landet der du bor før besøksvisumet går ut. Siden du har søkt om oppholdstillatelse i Norge, kan det hende at ambassaden mener at det er lite sannsynlig at du vil reise tilbake før besøksvisumet går ut. Det vil derfor være vanskelig for deg å få et besøksvisum.

Kan du reise til Norge hvis du allerede har et besøksvisum? 

  • Hvis du har fått et besøksvisum for å reise til Norge, kan du reise til Norge, men det er viktig at du drar tilbake til hjemlandet ditt før besøksvisumet går ut. Hvis du ikke drar tilbake før besøksvisumet går ut, kan du få avslag på søknaden din om familieinnvandring fordi du har brutt reglene for visumet. Hvis UDI innvilger søknaden din om oppholdstillatelse før visumet går ut, trenger du ikke å dra tilbake.
  • Hvis du har fått besøksvisum for å reise til et annet Schengenland, bør du ikke reise til Norge. Hvis du reiser til Norge risiker du å få avslag på søknaden din om familieinnvandring, fordi du har oppgitt uriktige opplysninger da du søkte om  besøksvisumet. 

Hvis du har kompetanse som faglært eller har søkt om oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere gjelder det egne regler for deg. Da har du lov til å reise til Norge hvis du har et besøksvisum. Du har også lov til å oppholde deg i Norge fram til du har fått svar på søknaden, selv om besøksvisumet ditt går ut mens du ventar.