Hvem blir innkalt til intervju?


 • I noen søknader om familieinnvandring, vil vi be om et intervju med referansepersonen og/eller søkeren for å få mer informasjon.
 • Dette gjelder
  • alle søknader der søkeren har etablert et forhold med en norsk person under 25 år eller en person under 25 år som allerede bor i Norge
  • de fleste søknader der søkeren enten er statsløs eller fra Afghanistan, Pakistan, Tyrkia, Iran, Irak, eller fra et land i Afrika (med unntak av Sør-Afrika).
  • en del søknader der søkeren er fra Kosovo, Kina, Bangladesh, Den dominikanske republikk, India, Indonesia, Vietnam eller Sri Lanka
  • noen andre søknader
 • Hvis dette er aktuelt for deg, vil vi gi deg beskjed på e-post eller SMS, og du vil få innkallelse til intervju med beskjed om når og hvor du skal møte opp. 
 • Hvis du er i Norge, vil intervjuet være hos politiet. Du kan finne informasjon om hvor lenge du må vente på intervjuet på politiets nettsider (eksternt nettsted)
 • Hvis du er i utlandet vil intervjuet vanligvis skje på det samme stedet der du leverte søknaden. I noen land skjer intervjuet samt samtidig som du leverer søknaden.   
 • I intervjuet vil du blant annet få spørsmål om forholdet deres.
 • Hvis du ikke kan norsk, må du ha med deg en som kan oversette for deg.
 • Etter intervjuet sender politiet saken din tilbake til UDI. Du vil få beskjed på e-post eller SMS når saken har kommet tilbake til UDI.