Hva skjer med søknaden mens jeg venter?


  1. Politiet kan innvilge søknader om permanent oppholdstillatelse, men dersom vilkårene ikke er oppfylt eller det er uklart om vilkårene er oppfylt, må politiet sende søknaden om permanent oppholdstillatelse til UDI.
  2. Dersom søknaden om permanent oppholdstillatelse blir sendt til UDI, skal politiet fornye den midlertidige oppholdstillatelsen din hvis vilkårene for denne tillatelsen er oppfylt. Dette er for at du kan ha en gyldig oppholdstillatelse mens du venter på at søknaden om permanent oppholdstillatelse blir behandlet av UDI. Hvis politiet har innvilget en midlertidig oppholdstillatelse og sendt søknaden din om permanent opphold til UDI, vil du ikke motta beskjeder som beskrevet i punkt 3 og 4.
  3. Når søknaden din kommer fram til UDI, vil du få beskjed på e-post eller SMS. 
  4. Søknaden venter nå på å bli behandlet av UDI. En gang i måneden vil du få en bekreftelse på e-post eller SMS på at søknaden din fortsatt ligger i kø. Du kan lese mer om ventetiden i vår guide til ventetid for søknader om permanent oppholdstillatelse og varig oppholdsrett.
  5. Så snart turen har kommet til saken din, vil UDI vurdere den. Når UDI har fattet et vedtak, vil du få beskjed av UDI eller politiet. Hvis du har gitt noen fullmakt i saken din, vil alltid denne personen få svaret tilsendt, og må gi deg beskjed.